Audyt językowy - co to jest, dla kogo i jaki jest jego cel?

Julia Wolanin
Julia Wolanin

Business Language Trainer and Copywriter

Czym jest audyt?

Audyt to forma testu, który pozwala nam na zbadanie kilku aspektów języka angielskiego u osoby audytowanej. Jest to test, który mierzy poziom angielskiego mówionego i pisanego oraz poszczególnych części składowych tych umiejętności (słownictwo, poprawność gramatyczna, płynność wypowiedzi, interakcja ze współrozmówcą, zwięzłość i logiczność wypowiedzi, wymowa, jakość treści i przekazu). Badamy poziom mówienia w monologu i dialogu oraz poziom pisania prosząc o napisanie np. maila lub raportu, w zależności od tego jakiej formy pisemnej osoba badana używa na co dzień w pracy. 

Czym audyt różni się od testu poziomującego?

Zapewne wielu z Was spotkało się z czymś takim jak test poziomujący, czyli testem, który ma ocenić Wasz poziom i przyporządkować Was do konkretnej grupy np. w szkole językowej. Zasadniczą różnicą między tym testem a naszym audytem jest to, że placement test ocenia poziom Waszego General English i nie jest przygotowywany pod konkretne sytuacje, które zastają Was w pracy i wymagają od was komunikacji po angielsku. Testowanie naszych potencjalnych kursantów w ten sposób mijałoby się z celem ponieważ niekoniecznie poziom angielskiego, który wyszedłby w teście przekładałby się na realne umiejętności potrzebne do pracy np. prezentacji, negocjacji czy poprowadzenia spotkania z klientem. Audyt bada poziom, ale to tylko jedna z wielu informacji, które otrzymujemy wraz z wynikiem audytu. 

Jaki jest cel audytu?

☑️ Kompleksowa i rzetelna ocena poziomu wyjściowego w ściśle określonych kontekstach zawodowych. To co proponujemy w ramach audytu nie jest klasycznym testem językowym czy nawet ustnym badaniem poziomu opartym na „pogadance”.

☑️ Wskazanie konkretnych obszarów języka i komunikacji do poprawy np. logiczność wypowiedzi, zrozumiałość komunikatu, płynność, poprawność, aspekty prezentacyjne wpływające na odbiór na przykład przez Waszego klienta

☑️ Zaplanowanie szkolenia językowego wokół zidentyfikowanych braków, co zaoszczędzi czas i budżet potrzebny na wykształcenie pracowników do oczekiwanego poziomu komunikacji

☑️ Ocena progresu osiągniętego po następującym po audycie szkoleniu (jeśli audyt wykonany jest przed i po szkoleniu)

Kiedy przydaje się audyt?

➡️sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych u pracowników

➡️ustalenie poziomu i potrzeb przed rozpoczęciem szkolenia językowego

➡️rekrutacja wewnętrzna 

➡️screening kandydatów 

Ile trwa audyt?

Cały audyt trwa maksymalnie 50 minut, składają się na to poszczególne części:

➡️15 minutowy monolog (na przykład odnośnie obecnego projektu, jego etapów, podejmowanych decyzji itp.)

➡️15 minutowy dialog (symulacja rozmowy np. z klientem)

➡️20 minutowe zadanie pisemne (np. napisanie maila w określonym celu)

Kto przeprowadza audyt?

Osobą przeprowadzająca audyt jest profesjonalny lektor/lektora angielskiego, która ocenia poziom językowy na skali CEFR (od A do C) z wyszczególnionym opisem takich aspektów języka jak płynności, dokładność, interakcja, wymowa czy spójność. Dodatkowo, audytor nie prowadzi dialogu z osobą badaną, a to podnosi wiarygodność oceny. 

Jakie są korzyści wynikające z audytu?

☑️Szczegółowy i rzetelny audyt jest przede wszystkim podstawą do zaplanowania kursu, który będzie odpowiadał na potrzeby przyszłych kursantów. Sprawia, że kurs jest maksymalnie efektywny i nie tracimy czasu na kilku pierwszych zajęciach na doprecyzowanie celi językowych i obszarów do przerobienia. Dodatkowo, zarówno kursant, jak i osoba odpowiedzialna za szkolenia pracowników, ma pewność, że kurs jest przygotowany pod konkretne potrzeby i ma na celu jak najszybsze wsparcie kursanta w obszarach, w których nie czuje się pewnie lub popełnia błędy. 

☑️Osoba odpowiedzialna za rozwój pracowników otrzymuje dokładny raport opisujący jak pracownik radzi sobie językowo w danej sytuacji z pracy, np. czy jest w stanie porozumieć się z klientem, opisać proponowane rozwiązanie itp. w skrócie czy jest gotowy na rozmowę z klientem zagranicznym na odpowiednim poziomie.

☑️Audyt przeprowadzony po zrealizowanym szkoleniu pozwala na zmierzenie przyrostu umiejętności u pracownika oraz sprawdzenie efektywności kursu. Słowem - ułatwia raportowanie dotyczące wydanych pieniędzy vs. rezultatów. 

☑️Jest to także narzędzie, które pozwala zmotywować pracowników do poważnego traktowania inwestycji w ich wyszkolenie. Dostajemy regularnie opinie, że pracownicy w końcu wiedzą czego im brakuje i nad czym muszą jeszcze popracować. Raport postępu też jest zresztą świetnym motywatorem, bo pracownicy widzą, że ich nauka nie idzie na marne i, że ich poziom językowy idzie do góry. 

☑️Dodatkowym aspektem audytu jest to, że stanowi matrycę kompetencji komunikacyjnych po angielsku pracowników, która pomaga menedżerom zarządzać procesem ich wykorzystywania i rozwoju. 

Jeżeli jesteście zainteresowani przeprowadzeniem audytu językowego wśród Waszych pracowników, możecie do nas wysłać wiadomość na: agnieszka@coaction.pl lub zadzwonić pod numer: 575 059 981. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania :)

    

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?