Audyt, który pomaga precyzyjnie zaplanować i mierzyć efekty nauki angielskiego w zespole.

Rebased to software house - firma rozwijająca i utrzymująca oprogramowanie dla klientów z USA, UK, Niemiec, Francji, Holandii, Szwecji i kilku innych krajów. 30 pracowników, w tym 27 programistów, pracujących w zespole rozproszonym tj. w trzech biurach w Polsce i z domu. Rebased od lat współpracuje z klientami anglojęzycznymi stąd pracownicy na co dzień wykonują swoje zadania w języku angielskim. Niektórzy z nich mają zajęcia językowe z innymi dostawcami usług.

Wsparcie decyzji inwestycyjnych zarządu w kwestii szkoleń z angielskiego

Firmie brakowało informacji na temat tego, jaki jest faktyczny i aktualny poziom języka angielskiego u każdego pracownika w kontekście komunikacji z anglojęzycznymi klientami. Wyniki miały wspomóc decyzję zarządu o organizowaniu dalszej nauki języka angielskiego i były punktem wyjścia do mierzenia postępów szkoleniowych.

Założenia, które zapewniają wiarygodność oceny

Klient zdecydował, że kluczowe jest zbadanie umiejętności językowych czynnych - mówienia i pisania. Zrezygnowaliśmy z testów językowych (znajomość gramatyki i słownictwa), by skupić się na umiejętnościach produktywnych. Audytorem była bardzo doświadczona lektorka, przeszkolona z kluczowych zagadnień z zakresu testowania m.in. w Cambridge Assessment Centre w Wielkiej Brytanii. Audytorka nigdy wcześniej nie prowadziła zajęć językowych dla żadnego z testowanych, zachowując tym samym bezstronność. Na życzenie Rebased, w rolę klienta w zadaniach konwersacyjnych wcielił się nasz inny lektor, znający realia pracy z firmami typu software house.

Zadania audytowe odzwierciedlające typowe sytuacje komunikacyjne w danej roli

Zadania testowe zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały sytuacje komunikacyjne z jakimi pracownicy Klienta spotykają się na co dzień. U każdej osoby umiejętność mówienia była badana w dwóch formułach komunikacyjnych: monologu (mini-prezentacji) i dialogu (symulacji rozmowy z klientem). Umiejętność pisania została sprawdzona zadaniem polegającym na napisaniu maila o określonym celu. Dla każdej roli w zespole zostały stworzone inne zadania o treści odzwierciedlającej rzeczywiste interakcje z anglojęzycznymi klientami. Poniżej wycinki rzeczywistych zadań audytowych.

Przejrzysty raport z badania dla zarządu i testowanych

Do pomiaru wyników zastosowano wytyczne Rady Europy, w skali CEFR (A0-C2).
Grupa testowa to 27 programistów (w tym zarządzający), 2 osoby z administracji i 1 business developer. Każdy testowany otrzymał szczegółowy raport z testowania. Umiejętności pisania i mówienia były oceniane autonomicznie oraz szczegółowo - według konkretnych kryteriów. Każdy testowany otrzymał rekomendację dalszych kroków w usprawnianiu języka.

 

Korzyści z audytu dla organizacji i jej pracowników

 

  1. Pozyskanie przez osoby decyzyjne dogłębnej wiedzy na temat poziomu umiejętności językowych u pracowników.
  2. Przydzielając zasoby do zagranicznych projektów menedżerowie mogą uwzględnić poziom biznesowego angielskiego u pracowników. Przykład: gdy Klient ma do wyboru dwóch specjalistów o podobnym poziomie umiejętności technicznych, jako drugie kryterium może wziąć pod uwagę wynik z audytu. Odniesienie się do rezultatów zewnętrznego badania, w oczach pracowników dodatkowo zwiększa transparentność menedżera.
  3. Pracownicy zyskują świadomość obszarów do poprawy, co może ich dodatkowo zmotywować np. do zapisania się na kurs wewnątrz firmy lub samodzielnej nauki.
  4. W przypadku gdy firma organizuje kursy językowe dla pracowników, audyt daje możliwość sprawdzenia ich jakości. Należałoby jednak taki audyt przeprowadzać cyklicznie, by zmierzyć przyrost umiejętności a nie tylko aktualny stan.
  5. Całość działań audytowych przebiegła zdalnie, bez wykorzystanie zasobów biurowych Klienta. Dodatkowo każdy z pracowników musiał się oderwać od pracy tylko na 45 min. Dzięki temu pracownicy nie mieli poczucia, że dodatkowa aktywność zabiera im czas. W zamian otrzymali konkretny feedback na temat ich komunikacji po angielsku.

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?