KONTAKT
KONTAKT
Wracam do listy wszystkich case study

Precyzyjny plan i mierzenie efektów nauki angielskiego w Rebased (obecnie Shopify). Jak działają Audyty językowe w praktyce? [CASE STUDY]

Czy wiesz, jaki jest REALNY poziom języka angielskiego Twoich pracowników? Na to pytanie odpowiedź przynoszą nasze Audyty językowe. W tym case study zobaczysz, jak pomogliśmy software house'owi Rebased w organizacji skutecznych szkoleń językowych, które przełożyły się na poprawę komunikacji z kluczowymi anglojęzycznymi klientami. Przeczytaj ten artykuł i sprawdź, co możesz zyskać dzięki Audytom języka angielskiego u swoich ludzi!

Branża

IT | software house: Ruby & JavaScript

Kiedy

2020-2021 r.

Klient

Rebased to polski software house − rozwijający i utrzymujący oprogramowanie dla klientów z USA, UK, Niemiec, Francji, Holandii, Szwecji i kilku innych krajów. Firma miała 30 pracowników, w tym 27 programistów, pracujących w zespole rozproszonym, czyli w trzech biurach w Polsce i z domu.

Rebased został założony w 2008 roku i do 2021 samodzielnie współpracował z klientami anglojęzycznymi. Stąd specjaliści na co dzień wykonywali swoje zadania w języku angielskim. Niektórzy z nich mieli zajęcia językowe z innymi dostawcami usług.

W 2021 Rebased zostało częścią Shopify.

Wyzwanie

Firmie brakowało informacji na temat tego, jaki jest faktyczny i aktualny poziom języka angielskiego u każdego pracownika w kontekście komunikacji z anglojęzycznymi klientami.

Wyniki miały wspomóc decyzję zarządu o organizowaniu dalszej nauki języka angielskiego i były punktem wyjścia do mierzenia postępów szkoleniowych.

Cel

Głównym celem było wsparcie decyzji inwestycyjnych zarządu w kwestii szkoleń z angielskiego.

Klient zdecydował, co dodatkowo potwierdziliśmy, że środowisku Rebased kluczowe jest zbadanie tzw. czynnych umiejętności językowych − mówienia i pisania.

Zrezygnowaliśmy więc z testów językowych pod kątem znajomości gramatyki i słownictwa, aby skupić się w 100% na umiejętnościach produktywnych.

Projekt w liczbach − audyty oparte na praktyce

0 osób objęliśmy Audytami językowymi pod konkretne role i obowiązki
0 różne działy z całej firmy zostały poddane Audytom językowym

„W naszym modelu pracy z angielskim w IT − z codzienną komunikacją z klientami oraz wewnątrz projektów, połączonym z rozproszeniem zespołu, czynna znajomość tego języka jest równie kluczowa jak umiejętność tworzenia oprogramowania. CoAction szybko zidentyfikowało naszą specyfikę i potrzeby, dostosowując do tego zakres i sposób przeprowadzenia audytu kompetencji językowych”.

Tomasz Stachewicz, CEO & Founder, Rebased (Shopify)
Tomasz Stachewicz Founder, Rebased (obecnie Shopify)

Założenia audytu, które zapewniają wiarygodność oceny

Audytorem była bardzo doświadczona Lektorka, przeszkolona z kluczowych zagadnień z zakresu testowania m.in. w Cambridge Assessment Centre w Wielkiej Brytanii.

Audytorka nigdy wcześniej nie prowadziła zajęć językowych dla żadnego z testowanych, zachowując tym samym bezstronność. Na życzenie Rebased, w rolę klienta w zadaniach konwersacyjnych wcielił się nasz inny lektor, znający realia pracy z firmami typu software house.

Zadania audytowe odzwierciedlające typowe sytuacje komunikacyjne w danej roli

Zadania testowe zaprojektowaliśmy tak, aby odzwierciedlały sytuacje komunikacyjne, z jakimi pracownicy Rebased spotykali się na co dzień.

Umiejętność mówienia zbadaliśmy u każdego z użyciem 2 formuł komunikacyjnych:

  • monologu − mini-prezentacji,
  • i dialogu − symulacji rozmowy z klientem.

Umiejętność pisania zweryfikowaliśmy zadaniem polegającym na stworzeniu maila o określonym celu.

Dla każdej roli w zespole dopasowaliśmy inne zadania o treści odzwierciedlającej rzeczywiste interakcje z anglojęzycznymi klientami.

„Wyniki audytów zostały przedstawione znakomicie, z bardzo konkretnymi obserwacjami oraz uwagami, Było to dla nas bardzo pomocne w organizowaniu nauki języka angielskiego. Dzięki CoAction nasi menedżerowie mogli efektywnie uwzględniać poziom angielskiego u pracowników, przydzielając ich do zagranicznych projektów.”.

Tomasz Stachewicz, CEO & Founder, Rebased (Shopify)
Tomasz Stachewicz Founder, Rebased (obecnie Shopify)

Przejrzysty raport z badania dla zarządu i testowanych

Do pomiaru wyników zastosowaliśmy wytyczne Rady Europy, w skali CEFR (A0-C2).

Grupa testowa obejmowała:

  • 27 programistów (w tym zarządzający management),
  • 2 osoby z administracji,
  • i 1 business developer.

Każdy testowany otrzymał od nas szczegółowy raport z analizy.

Umiejętności pisania i mówienia ocenialiśmy autonomicznie oraz szczegółowo − według konkretnych kryteriów. Wszyscy dostali od nas rekomendacje dalszych kroków w usprawnianiu języka angielskiego.

Jakie korzyści przyniosły Audyty językowe od CoAction?

  1. Osoby decyzyjne zyskały dogłębną wiedzę o poziomie umiejętności językowych u pracowników.
  2. Menedżerowie mogli uwzględnić poziom biznesowego angielskiego u pracowników, przydzielając ich do zagranicznych projektów. Przykład: gdy w zarządzający mieli ma do wyboru dwóch specjalistów o podobnym poziomie umiejętności technicznych, jako drugie kryterium brali pod uwagę wynik z Audytu. Odniesienie się do rezultatów zewnętrznego badania dodatkowo zwiększa transparentność kadry zarządzającej.
  3. Pracownicy zyskali świadomość obszarów do poprawy angielskiego, co może ich dodatkowo zmotywować, np. do zapisania się na kurs wewnątrz firmy lub do samodzielnej nauki.
  4. Całość działań audytowych przebiegła zdalnie, bez wykorzystania zasobów biurowych. Dodatkowo każdy z pracowników musiał się oderwać od pracy tylko na 45 minut. Dzięki temu nikt nie miał poczucia, że dodatkowa aktywność zabiera cenny czas. W zamian Rebased otrzymało konkretny feedback na temat komunikacji po angielsku pod kątem zawodowym.

W przypadku, gdy firma organizuje dla pracowników kursy angielskiego online lub stacjonarnie, audyt daje możliwość sprawdzenia jakości tych szkoleń. Należy jednak taki audyt przeprowadzać cyklicznie, aby zmierzyć przyrost umiejętności, a nie tylko ich aktualny stan.

Jaki będzie następny krok?

Na początek umówmy się na discovery call

Nasi Klienci zazwyczaj próbowali wcześniej różnych rozwiązań − angielskiego w szkołach językowych, z lektorem, z native speakerem, w aplikacji. Są również tacy, którzy po raz pierwszy zabierają się za angielski w kontekście zawodowym. Często dopiero po spotkaniu z nami dochodzą do sedna wyzwania, z jakim się mierzą. Dlatego chcemy z Tobą porozmawiać.

W CoAction uważamy, że nauka angielskiego pod kątem zawodowym powinna być zaprojektowana wokół bardzo konkretnych celów. Muszą one wynikać z jasno zdefiniowanych przykładów użycia języka w danej roli oraz poziomu „poczucia” się dobrze w komunikacji po angielsku. Klucz to jej jakościowe wykorzystanie − u Ciebie, pracownika (jeśli organizujesz szkolenia w firmie), a także u Twoich rozmówców − klientów, zespołu, partnerów biznesowych.

Ma to dla Ciebie sens? Zobacz, co jeszcze omówimy na discovery callu, a następnie od razu wybierz dogodny termin spotkania online!

Warsztaty English + Skills
Przemysław Fidzina CEO
TAK, umawiam DISCOVERY CALL!