Jagna

lektor języka polskiego i francuskiego

Uczenie się języka obcego jest dla niej procesem fascynującym. Niezwykle ważna jest w nim relacja nauczyciel-uczeń, a także relacja między uczniami – dlatego budowanie jej stawia na pierwszym miejscu.

Drugim ważnym czynnikiem jest dla niej dostosowanie technik uczenia do preferencji, tempa pracy i zainteresowań kursantów. To te czynniki determinują dobór narzędzi pracy – dobrze skonstruowany podręcznik, ciekawe teksty, fragmenty programów telewizyjnych, filmów. Stosuje również z powodzeniem autorskie narzędzie szkoły CoAction – Training Report, której skuteczność widzi szczególnie w pracy z uczniami otaczającymi się językiem nauczanym, w jej przypadku polskim.

Dużą satysfakcję daje jej praca z uczniami początkującymi – odkrywanie nowego systemu językowego to zawsze ciekawa przygoda. Na tym poziomie bardzo lubi stosować gry, różne narzędzia wizualne, a także nowe technologie. Dba o to, by materiał był dostosowany do kontekstu, w jakim funkcjonuje uczeń, do specyfiki jego pracy.

Jest uważna i cierpliwa.

Prywatnie interesuje się muzyką – śpiewa w dwóch grupach wykonujących muzykę tradycyjną, głównie wschodniosłowiańską.

Zna język francuski i angielski.

Magister Filologii Romańskiej
Uniwersytet Warszawski

Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Specjalizacja nauczycielska
Uniwersytet Warszawski

Szkolenia:

Szkolenia metodyczne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (między innymi z pracy z klientem biznesowym)

Szkolenia z zakresu wykorzystania nowych technologii na lekcji języka obcego prowadzone przez Annę Popławską

Szkolenie z pracy z grupami i dla animatorów kultury

Liczne warsztaty wokalne z elementami emisji głosu

Wykorzystanie podejścia leksykalnego i narzędzia Training Report w nauczaniu języków obcych – szkolenie wewnętrzne CoAction

Języka francuskiego i polskiego jako obcego naucza od dziesięciu lat, a od 7-miu w środowisku biznesowym. Szkoliła pracowników dużych firm, m. in z branży IT, finansów, bankowości, energetyki, spożywczej.

Wykonuje też tłumaczenia ustne.

Jest zaangażowana w pracę ze społecznością lokalną, co oprócz satysfakcji przekłada się na rozwój kompetencji komunikacyjnych.

Napisz do lektora

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?