Przemysław

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Od początku swojej kariery jako nauczyciel stara się więcej słuchać swoich uczniów, niż sam do nich mówić. Gorący zwolennik i propagator nauczania języków obcych według podejścia leksykalnego. Jak twierdzi:

„Without grammar you can say little, but without vocabulary you can say nothing”.

Twórca Training Report - niezwykle skutecznego narzędzia wspomagającego naukę nowego słownictwa oraz eliminację błędów językowych w mowie i piśmie. Dba o prawidłowe wdrożenie i wykorzystywanie Training Report podczas szkoleń Business English Premium.

Wierzy, że w nauczaniu dorosłych równie ważne, jak sama treść kursu, jest wypracowanie u ucznia umiejętności samodzielnej nauki. Żeby rozwój zdolności językowych postępował również poza zajęciam. Za najskuteczniejsze uważa kursy indywidualne. Wie, że zbudowanie relacji nauczyciel–uczeń jest konieczne, aby osiągać założone cele, przełamać bariery mówienia i utrzymać odpowiednią motywację do nauki.

Zna język rosyjski i poznaje język hiszpański.

Magister Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie
Specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa

Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Certyfikat Międzynarodowego Trenera Business English (Cert IBET)
Trinity College London

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie (CELTA)
University of Cambridge

Szkolenia: 

Teaching Business English - Executive Training Institute, Malta

Professional Communication Skills - Executive Training Institute, Malta

British Life, Language and Culture - Pilgrims Teacher Training Courses, Canterbury, Wielka Brytania

Towards a New Teacher Training Model - Valladolid, Hiszpania

Od 10 lat skutecznie tworzy i prowadzi kursy językowe w środowisku biznesowym.

Pomógł setkom pracowników firm i instytucji w zbudowaniu silnej pozycji zawodowej, m.in. dzięki poprawie komunikacji w języku angielskim.

Szkolił kadrę zarządzającą oraz pracowników firm m.in. z branży ubezpieczeń, IT, farmacji, medycyny, budownictwa, bankowości, finansów, prawa, gazownictwa, produkcji żywności i AGD. 

Od 2012 roku zarządza CoAction Business Language Trainers, gdzie m.in. doradza klientom firmowym jak dobrać optymalny kierunek rozwoju językowego pracowników oraz dba o jakość nauczania i rozwój kadry lektorskiej.

Pracował jako tłumacz ustny i pisemny języka angielskiego.

Napisz do lektora

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?