Mateusz

Lektor języka angielskiego i niemieckiego

Nauczaniem języków obcych zajmuje się już od czasów licealnych, dlatego poszczycić się może nie tylko bogatym, ale również różnorodnym doświadczeniem. Na Uniwersytecie Jagiellońskim – gdzie studiował filologię angielską z językiem i niemieckim – i Warszawskim – na którym ukończył lingwistykę stosowaną ze specjalizacją nauczycielsko-tłumaczeniową (z taką samą kombinacją języków) – uzyskał dyplomy, kolejno, licencjacki i magisterski.

W nauce nie poprzestał jednak na tym i wciąż zgłębia tajemnice języka angielskiego oraz niemieckiego.

Uniwersytet Jagielloński – filologia angielska z językiem i niemieckim (kurs pedagogiczny w ramach studiów)
Uniwersytet Warszawski – lingwistyka stosowana ze specjalizacją nauczycielsko-tłumaczeniową (z taką samą kombinacją języków) – uzyskał dyplomy, kolejno, licencjacki i magisterski.
Był przewodniczącym Studenckiego Biura Tłumaczeń Samorządu Studentów UJ
Tłumacz ustny na międzynarodowej konferencji naukowej „Anatomia nie/rozumu” w Krakowie
Współpracował przy organizowaniu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego jako tłumacz - przygotowywał internetowe lekcje języka angielskiego.

Ponieważ jest nauczycielem ponad dziesięć lat, pracował z uczniami w różnym wieku, ze specyficznymi potrzebami, oczekiwaniami oraz wymaganiami, i wie, że jednym z fundamentów skutecznego nauczania, tj. spełniającego te potrzeby, oczekiwania i wymagania, jest atmosfera otwartości, w której uczeń nie czuje bariery językowej i wypowiada się swobodnie. Do tego właśnie dąży na zajęciach.

Za cel stawia sobie stale odkrywać języki na nowo – i dzielić się swoimi odkryciami na lekcji. Otwiera też forum dla uczniów, by z kolei oni dzielili się swoimi.

Od przeszło sześciu lat pracuje również jako tłumacz języków angielskiego i niemieckiego, dzięki czemu zdobył wiedzę o specjalistycznych żargonach charakterystycznych dla rozmaitych dziedzin czy branż. W czasach studenckich był przewodniczącym Studenckiego Biura Tłumaczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego; za pełnienie tej funkcji otrzymał list referencyjny od rektora.

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?