Business English Premium

Nasze flagowe szkolenie. Na spotkaniu ćwiczysz wszystkie niezbędne umiejętności biznesowe, a dodatkowo Twój lektor pomaga Ci w przygotowaniu się do konkretnych zadań: wygłoszenia prezentacji, poprowadzenia negocjacji, telekonferencji lub spotkania, stworzeniu emaila, raportu, prezentacji. Odpowiedni kontekst oraz szybką i skuteczną naukę słownictwa ułatwi Ci Training Report, który otrzymujesz od lektora po każdych zajęciach.

Szkolenie może się odbyć on-line, u Ciebie w domu lub w pracy.

Klienci o nas

Oferta

PORÓWNAJ OPCJE KURSÓW DLA BIZNESU Business English Standard Business English Premium
Doświadczenie lektora (w prowadzeniu kursów językowych dla biznesu) +2 lata +4 lata
Training Report (autorskie narzędzie online do eliminacji błędów językowych i zapamiętywania słownictwa)
Training Outline (szczegółowy plan Twojego kursu)
Progress Report (okresowe podsumowanie Twoich postępów)
Materiały szkoleniowe (publikacje najlepszych wydawnictw językowych oraz materiały autentyczne)
Self-study pack (materiały do nauki samodzielnej dostosowane do Twojej branży i potrzeb)
Fiszki Quizlet (zestawy fiszek dostępne na naszym koncie)
Dedykowane fiszki Quizlet (zestawy fiszek z kluczowym słownictwem z Twojego Training Report)
Poziomy nauczania A0-C1 (podstawowy – zaawansowany)
Sposób mierzenia postępów w nauce symulacje umiejętności biznesowych oraz testy ustne i pisemne

Jakie są Twoje potrzeby językowe?

Jak skutecznie nauczyć się angielskiego dla biznesu?