Audyt językowy

Audyt poziomujący

Celem audytu jest określenie poziomu językowego pracowników. Najczęściej przeprowadzany jest przed rozpoczęciem szkolenia językowego. Pomaga stworzyć jednolite pod względem poziomu językowego grupy lub ustalić poziom języka u pracownika oddelegowanego na kurs indywidualny. Obejmuje:

- test poziomujący pisemny (online)
- oraz badanie poziomu komunikacji ustnej (online, telefonicznie lub w siedzibie Klienta).

Audyt poziomujący najczęściej łączy się z kompleksową analizą potrzeb językowych firmy i jej pracowników.
Wynikiem audytu jest raport zawierający opis poziomu języka u pracownika wraz z rekomendacją odpowiedniego szkolenia językowego.

Audyt postępów

Celem tego audytu jest oszacowanie skuteczności szkoleń językowych w Twojej firmie. Przeprowadzany jest na dwóch etapach – przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu. Sprawdzane są jedynie te sprawności językowe, które zostały ustalone jako cele w planie szkolenia lub/i ogólny poziom znajomości Business English.

Wynikiem audytu jest kompleksowy raport zawierający porównanie poziomu przed i po szkoleniu. Otrzymasz też dodatkowe rekomendacje odnośnie dalszego rozwoju językowego pracownika.

Audyt rekrutacyjny

To narzędzie pozwoli Ci wybrać do firmy najlepszego kandydata pod względem kompetencji językowych. Kandydat wypełnia test online sprawdzający poziom znajomości języka obcego. Następnie audytor bada na spotkaniu z kandydatem poziom umiejętności komunikacyjnych w biznesie (Business Communication Skills).

Zakres sprawdzanych umiejętności zawsze uzgadniamy z Twoim działem HR zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego stanowiska. Mogą to być umiejętność prezentowania w języku angielskim, prowadzenia negocjacji, wymiany korespondencji lub znajomość specjalistycznej terminologii z Twojej branży.

Wyniki audytu są odpowiednio opracowywane do postaci kompleksowego raportu.

Zbadajmy potrzeby w Twojej firmie!

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?