Nasza metoda

Jak wygląda proces nauczania języków obcych w CoAction? Łączymy kilka narzędzi metodycznych, które od lat doskonalimy. Sprawdzają się i stanowią główny wyróżnik naszej oferty na rynku szkoleń językowych dla biznesu:

  • Lexical Approach, czyli podejście leksykalne (oparte na nauczaniu słownictwa). Wyznajemy zasadę, że język składa się z leksyki opartej na zasadach gramatycznych, a nie gramatyki ubranej w słowa. Dlatego nauka języka nie polega na przyswajaniu pojedynczych dźwięków czy struktur, ale odbywa się m.in. poprzez zapamiętywanie kolokacji, czyli słów w połączeniu z innymi słowami. Ta zasada towarzyszy wszystkim naszym szkoleniom i kolejnym narzędziom.

  • Business Needs Insight, czyli ustalenie z Klientem i pracownikiem oddelegowanym na kurs ich potrzeb szkoleniowych. Nasz metodyk analizuje sposoby komunikacji w firmie i wszystkie przypadki użycia języka obcego. Na tej podstawie rekomenduje odpowiednie szkolenie z naszej oferty i sporządza raport BNI.

  • Training Outline, czyli zarys planu szkolenia, jest wynikiem analizy BNI. Określa m.in. szczegóły dotyczące celów szkolenia, materiałów, sposobów mierzenia postępów, uwarunkowań organizacyjnych.

  • Training Report (dostępny w szkoleniach PREMIUM), który jest dokumentem online, służącym do codziennej pracy kursanta nad świeżo poznanymi zwrotami. Lektor w czasie spotkania uzupełnia go o wyrażenia, kolokacje, zwroty których kursantowi brakuje do swobodnej komunikacji. Zgodnie z naszą zasadą 7 kontaktów z nowym wyrażeniem, powtarzanie zwrotów staje się naturalne, przyjazne, wygodne i skuteczne.

Lexical Approach

Podejście leksykalne do nauczania języka obcego stało się w ostatnich latach realną alternatywą dla rozwiązań opartych na gramatyce. Twórca tego podejścia, Michael Lewis, uważa, że niesłychanie ważnym elementem nauki języka jest umiejętność rozumienia i produkcji zwrotów leksykalnych jako nieanalizowanej całości. Czyli dokładnie tak, jak uczymy się od dziecka języka ojczystego. Jest to proces naturalny, a wykorzystanie go do nauki języka obcego przynosi świetne rezultaty.

Podejście leksykalne rozróżnia słownictwo – tradycyjnie rozumiane jako zbiór poszczególnych słów o stałych znaczeniach, i leksykę, która obejmuje nie tylko pojedyncze słowa, ale także kombinacje słów, które przechowujemy w naszych mentalnych leksykonach. Zwolennicy podejścia leksykalnego twierdzą, że język składa się z kawałków mających znaczenie, które po połączeniu wytwarzają ciągły, spójny tekst, a tylko mniejszość wypowiedzianych zdań to całkowicie nowe kreacje.

W praktyce do nauki metodą Lexical Approach w CoAction służą nam różne rodzaje aktywności:

  • intensywne i rozległe słuchanie i czytanie w języku docelowym,
  • porównywanie języka ojczystego z językiem obcym poprzez tłumaczenie tekstów całymi fragmentami,
  • systematyczne powtarzanie, utrwalanie słownictwa po kilku dniach, aby się zautomatyzowało,
  • odgadywanie znaczenia słownictwa z kontekstu,
  • praca ze słownikami i innymi narzędziami.

By the way!...

Swoją drogą! – podczas szkoleń nasi lektorzy używają prawie wyłącznie języka nauczanego. Jedynie po to, aby podnieść świadomość językową kursantów stosujemy porównywanie języka obcego z językiem nauczanym. Tłumaczymy jednak całe fragmenty zamiast tłumaczenia słowo w słowo.

Business Needs Insight

Gdy dobrze poznamy pracowników i procesy w Twojej firmie na starcie, gwarantujemy skuteczny finisz. Dlatego zaczynamy od wglądu w potrzeby językowe firmy i pracowników oddelegowanych na szkolenie językowe.

W pierwszym etapie spotykamy się z przedstawicielem działu HR, a jeśli to możliwe, również z przełożonym szkolonego pracownika. Ustalamy kwestie organizacyjne i analizujemy potrzeby firmy oraz styl i kanały komunikacji.

W drugim etapie nasz metodyk skupia się na umiejętnościach pracownika, obecnym poziomie języka obcego oraz oczekiwanych efektach szkolenia w kontekście stanowiska w firmie i codziennych zadań.

 

Zobacz formularz raportu BNI

Training Outline

Wyniki BNI są podstawą do stworzenia indywidualnych planów szkoleniowych (Training Outline) dla każdego pracownika. Dzięki temu możemy naprawdę indywidualnie poprowadzić zajęcia – w innym tempie, na innym poziomie i skupiając się na różnych umiejętnościach językowych.

Zobacz przykładowy Training Outline

Training Report

Training Report to autorskie rozwiązanie CoAction służące do eliminacji błędów językowych i skutecznego zapamiętywania słownictwa. Sprawdza się dzięki nauce w konkretnym, bliskim kursantowi kontekście oraz zastosowaniu regularnych powtórek.

Jest to dokument online, dostępny dla szkolonego z każdego miejsca i o każdym czasie. Masz go zawsze go pod ręką, więc nowego wyrażenia możesz użyć przygotowując się do wygłoszenia prezentacji w firmie czy pisząc emaila. Jest też druga strona medalu – nigdy nie znajdziesz wymówki, że notatki się zgubiły lub że zapomniałeś, jaka była „praca domowa”.

Nauka słownictwa za pomocą Training Report odbywa się zgodnie z naszą zasadą 7 kontaktów z nowym wyrażeniem, terminem, kolokacją, idiomem.

Poznaj zasadę 7 kontaktów z Training Report

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?